Tìm hiểu về nhà đầu tư và phân loại nhà đầu tư

Date:

Share post:

Trong nền kinh tế thế giới đang phát triển mạnh mẽ hiện nay,đòi hỏi Việt Nam cần hoà nhập và thức đẩy hơn nữa sự phát triểm kinh tế để không bị tụt hậu so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Để thúc đẩy quá trình hội nhập trên, các hoạt động đầu tư kinh doanh; ngày càng mở rộng và phát triển hơn nữa. Vì vậy để hiểu thêm các thông tin về việc đầu tư, nhà đầu tư là gì?
Nhà đầu tư là gì?
Luật Đầu tư năm 2020 quy định về nhà đầu tư như sau:

Nhà đầu tư là cá nhân, tổ chức thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh; gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Trong đó, Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài; tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Nhà đầu tư trong nước là cá nhân có quốc tịch Việt Nam; tổ chức kinh tế không có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

Tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt nam; gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

Chương trình sark tank thu hút các bạn trẻ tới kêu gọi vốn từ các nhà đầu tư
Các hình thức đầu tư:
Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế
Nhà đầu tư thành lập theo quy định sau đây:

Nhà đầu tư trong nước thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật; về doanh nghiệp và pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế;

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế; phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định.

Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư; thực hiện thủ tục cấp; điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Đối với trường hợp này tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư; theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài; khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu tư góp vốn, mua cổ phần; mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC nếu tổ chức kinh tế đó thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
Có tổ chức kinh tế quy định nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;
Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
Tổ chức kinh tế không thuộc trường hợp trên; thực hiện điều kiện và thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư trong nước; khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp
Theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư có quyền góp vốn, mua cổ phần; mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế. Tuy nhiên phải đáp ứng quy định, điều kiện sau đây:

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.
Bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định.
Quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất; điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển.
Trong đó, nhà đầu tư được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức; sau đây: Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần; góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; góp vốn vào tổ chức kinh tế khác.

Nhà đầu tư cũng có thể mua cổ phần; mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế theo các hình thức: Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty; hoặc cổ đông; mua phần vốn góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty; mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn và các tổ chức kinh tế khác.
Đầu tư theo hợp đồng BCC
Nhà đầu tư theo hình thức đầu tư hợp đồng BCC là gì?

Hợp đồng BCC được ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước; thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.
Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài; hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định.
Các bên tham gia hợp đồng BCC thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng BCC. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các bên thỏa thuận.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Related articles

5 lợi ích vượt trội khi đầu tư vào The Line Group

The Line Group là doanh nghiệp được thành lập với ứng dụng công nghệ trong hoạt động quản...

The Line từng bước đẩy mạnh chiến lược phát triển thương hiệu

The Line đang từng bước xây dựng một thương hiệu The Line vững mạnh thông qua việc đưa...

Bất động sản The Line: Bứt phá trong chiến lược đầu tư

The Line Group đã tạo được nhiều dấu ấn trên thị trường dù chỉ mới chân ướt chân...

6 lý do nên đầu tư vào Bất động sản The Line

Hiện nay, đầu tư tài chính là xu hướng làm giàu được các nhà đầu tư quan tâm....